برخی از مشتریان سرویگاز

سرویگاز

طی سالیان گذشته ، خدمات و محصولات شرکت سرویگاز به منظور برطرف نمودن نیاز مشتریانش ، به تعداد متنوعی از آنها صورت پذیرفته است که به اختصار مواردی را در ذیل مشاهده می نمایید .

ردیفگروه محصولاتنام مشتریشرح پروژه
1مخازن تحت فشار شرکت کالا و خدمات مهندسی بوتان جهت نصب در پالایشگاه آبادان مخزن ذخیره سازی گاز بوتان ( سفارشی 200 متر مکعبی )
2مخازن تحت فشارشرکت بازرگانی پتروشیمی (PCCI)تانکر حمل 50000 لیتری حمل گاز مایع
3مخازن تحت فشارشرکت بوتانتانکر حمل 50000 لیتری حمل پروپیلن
4مخازن تحت فشارشرکت بوتان رانتانکر حمل 50000 لیتری حمل پروپیلن
5مخازن تحت فشارشرکت گازهای صنعتی دلوار افزارتانکر حمل 50000 لیتری حمل آمونیاک
6مخازن تحت فشارشرکت گودرز گرگانتانکر حمل 50000 لیتری حمل گاز مایع
7مخازن تحت فشارکشور سودان5 دستگاه تانکر حمل 46000 لیتری گاز مایع
8سیلندرهای گاز مایع صادرات به عراقسیلندرهای 11 کیلویی غازالعراق