افتخارات و گواهینامه ها

سرویگاز

استانداردها

شرکت سرویگاز در روند رو به رشد و در راستای دستیابی به اهداف کلان خود، موفق به اخذ گواهی نامه ها و افتخارات متعددی گردیده است و همچنین عضویت در تعدادی از انجمن های صنعتی مرتبط را در کارنامه فعالیتخود به ثبت رسانده که برخی از آنها در ذیل آمده است  :

  • اخذ گواهی استاندارد (ISIRI - 841 & ISIRI - 18132-1) از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در زمینه تولید مخازن ثابت و سيار گاز مايع
  • اخذ گواهی استاندارد (ISIRI - 473) از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در زمینه تولید سیلندرهای گاز مایع
  • اخذ گواهی استاندارد از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی در زمینه تولید سیلندرهای آتش نشانی
  • دریافت گواهینامه مدیریت کیفیت ISO 9001 : 2008
  • دریافت گواهینامه مدیریت شكايت مشتري ISO 10002 : 2004
  • عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا)
  • عضویت در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتي ایران (ستصا)
  • عضویت در انجمن صنایع لوازم خانگی ایران